Contact  |   Download |   Sitemap  |  Links  

 

    
     imprimer cette page   
 

  BAEN 

 

:: Postupak
 Istraživanje i razvoj
 Proces proizvodnje kreča
 1. Vađenje i priprema kamena
 2. Kalcinacija i proizvodnja živog kreča
 3. Hidratizacija kreča
 4. Rekarbonizacija kreča

 

 :: Main usages of lime

  Industrija čelika

  Građevinska industrija

  Putevi i stabilizacija zemljišta

  Obrada obojenih metala

  Voda i prerada otpadnih voda

  Tretiranje dimnih gasova

  Hemijski proizvodi

  Agrarna prehrambena industrija

  Industrija papira

  Industrija stakla i keramike

 

Postupak > Proces proizvodnje kreča

 

Postupak proizvodnje kreča

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Careers

Vašu biografiju pošaljite:

posao@carmeuse.be

 

 

 

:: Contact

 

 E-mail: info@carmeuse.ba

 

 Telefon:

 +387 53 207 930

 +387 53 207 940

 Fax:

 +387 53 207 933

 

 Kneza Miloša br.87

 Poštanski fah 15

 74000 Doboj, RS

 Bosna i Hercegovina

 

:: Latest News

image
image