Contact  |   Download |   Sitemap  |  Links  

 

    
     imprimer cette page   
 

  BAEN 

 

:: O nama - Carmeuse
 Ciljevi i vrijednosti
 Održivi razvoj
 Istorija
 Ljudski resursi
 Politika kvaliteta
 Download

 

 :: Main usages of lime

  Industrija čelika

  Građevinska industrija

  Putevi i stabilizacija zemljišta

  Obrada obojenih metala

  Voda i prerada otpadnih voda

  Tretiranje dimnih gasova

  Hemijski proizvodi

  Agrarna prehrambena industrija

  Industrija papira

  Industrija stakla i keramike

 

O nama - Carmeuse > Obavještenja > Izmjene Dnevnog reda Skupštine akcionara RKIC

 

 

RUDNIK KREČNJAKA  „INTEGRAL CARMEUSE“ a.d.Doboj

Doboj

UPRAVNI ODBOR

Broj:I-713a/12

 

 

Na osnovu člana 19, 21. i 33. Statuta Društva RUDNIK KREČNJAKA  „INTEGRAL CARMEUSE“  a.d. Doboj i  Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva RUDNIK KREČNJAKA „INTEGRAL CARMEUSE“  a.d. Doboj , Upravni odbor  Društva dana  31.05.2012. donosi:

 

 

IZMJENE I DOPUNE DNEVNOG REDA OBJAVLJENOG DANA 24.05.2012. ZA ŠESTU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA RUDNIKA KREČNJAKA  „INTEGRAL CARMEUSE“ a.d.Doboj

 

Dnevnom redu dodaje se sledeća tačka:

 

Tačka 11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora.

 

Sljedeće tačke mijenjaju svoj redoslijed u Dnevnom redu:

 

Tačka 4.“ Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja međunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima Društva za 2011. godinu. pomijera se na mjesto tačke 9. i

 

Tačka 11.“Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju poslovanja Društva  za 2011.“ pomijera se na mjesto tačke 4.

 

 

                       

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

DRAGAN BOJIĆ

 

 

:: Careers

Vašu biografiju pošaljite:

posao@carmeuse.be

 

 

 

:: Contact

 

 E-mail: info@carmeuse.ba

 

 Telefon:

 +387 53 207 930

 +387 53 207 940

 Fax:

 +387 53 207 933

 

 Kneza Miloša br.87

 Poštanski fah 15

 74000 Doboj, RS

 Bosna i Hercegovina

 

:: Latest News

image
image